میکرونیدلینگ (درماپن)


میکرونیدلینگ


درماپن دستگاهی برای نیدلینگ عمودی پوست است که تاثیری هم مرتبه با درمان های لیزر و قابل مقایسه با پیلینگ شیمیایی دارد این دستگاه را می توان هم به تنهایی و هم به عنوان مکملی برای روشهای درمانی دیگر مانند این دستگاه را می توان هم به تنهایی و هم به عنوان مکملی برای روشهای درمانی دیگر مانندادامه مطلب
X

ipl shr medilite3،ipl shr medilite1،ipl shr medilite5،ipl shr med210،دایود(diode)،هایفو(hifu)،الکس(Alex)،فرکشنال(co2 fractional)،الکتروسرجری(کوتر)،واترجت(waterjet)

¤